TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH

Go down

TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH

Post by titan2912 on 2009-10-22, 5:45 am

[You must be registered and logged in to see this image.]
TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH: tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề có tính quy luật của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về quốc phòng và quân đội trong thời đại mới nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH:

tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề có tính quy luật của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, về quốc phòng và quân đội trong thời đại mới nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sản phẩm tổng hợp của quá trình vận dụng đúng đắn, sáng tạo lí luận quân sự của chủ nghĩa Mac - Lênin vào thực tiễn cách mạng và chiến tranh cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa quân sự cổ kim Đông Tây của nhân loại; phát huy nghệ thuật quân sự của một nước nhỏ đánh một nước lớn. Cơ sở quân sự của Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, dân là chủ. Sức mạnh là phải dựa vào dân. Quân sự lấy chính trị làm gốc, là quan điểm cơ bản trong TTQSHCM. Cuộc kháng chiến là kháng chiến toàn dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân chính nghĩa chống xâm lược, gồm cả 3 thứ quân, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. TTQSHCM vừa có tính dân tộc vừa có tính thời đại; lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy thế thắng lực và khi cần cũng phải trên cơ sở chính trị tinh thần mà lấy hiện đại chống lại hiện đại.

Copy&paste

titan2912
Trưởng lão
Trưởng lão

Tổng số bài gửi : 69
Join date : 2009-10-21
Age : 26
Đến từ : HCM

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum