Phi Hồ Ngoại Truyện

Go down

Phi Hồ Ngoại Truyện

Post by haotuyetnghi on 2009-11-02, 1:42 pm

Hồi 1: Bởi Trêu Gái Thị Vệ Ăn Đòn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 2: Thương Gia Bảo Chạm Trán Kẻ Thù
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 3: Quanh Đi Qẩun lại mấy mươi Chiêu
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 4: Năm Cao Thủ Mưu Đồ BẤt Chính
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 5: Trên Đất Tuyết Ra Tay Nghĩa Hiệp
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 6: Thủy Chung Thiếu Phụ Chẳng Quay Đầu
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 7: Hào Kiệt Mất Rồi Đao Để Lại
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 8: Nghe Lén Chuyện Anh Hùng Chột Dạ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 9: Không Hiểu Lòng Người Nên Mắc Bẫy
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 10: Chàng Tuổi Trẻ Vốn Dòng Hào Kiệt
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 11: Hồ Phỉ Đánh Té Trương Lão Thái
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 12: Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 13:Kiếm Anh mắc bẫy bị tiêu thương
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 14:Triệu Bán Sơn thanh lí môn hộ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 15:Mến tài hào kiệt, chỉ điểm võ công
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 16:Lơ lửng trên không mượn sức người
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 17:Vương thị huynh đệ toan giết Hồ Phỉ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 18:Tiểu Hồ Phỉ giải cứu quần hùng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 19:Triệu Bán Sơn từ biệt Hồ lang
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 20 :Nghe thảm kịch anh hùng nóng tiết
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 21:Hồ lang đại náo điển đương phố
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 22:Sát quan ẩu lại Bạt Phụng Mao
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 23:Trong Tổ miếu Hồ lang đả bại Thiên Nam
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 24:Hồ lang dò la tin Phụng lão
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 25:Lựa chọn chưởng môn phái Vi Đà
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 26 :Viên Tử Y đả bại Tam Đồ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 27:Tử Mai Hoa, Tử Y thủ thắng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 28:Viên Tử Y tỷ kiếm với Lam Tần
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 29:Phải chăng các hạ là Tiểu Nê Thủ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 30:Cuộc chiến đấu trên ngọn cột buồm
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 31:Tòa cổ miếu dưới trận mưa r
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 32:Trong cổ miếu oan gia chạm trán
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 33:Trong khám thờ, Lưu gia tránh nạn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 34:Giúp Lưu lão, Hồ lang dùng kế hoãn binh
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 35:Bị ám toán, Miêu gia đui mắt
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 36:Điền Quy Nông ám hại Miêu gia
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 37:Lên Động Đình Hồ kiếm Dược Vương
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 38:Thương cô thôn nữ tưới hoa dùm
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 39:Bầy lang sói phá hoại vườn hoa
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 40 :Màn Kịck Rùng Rợn Trong Rừng Khuya
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 41:Tiểu Anh Hùng Phục Tài Thiếu Nữ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 42:Dược Vương Trang Thiết Tượng trả thù
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 43:Bọn cường đồ uy hiếp Miêu Nhân Phượng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 44:Hồ Phỉ đại chiến Điền Quy Nông
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 45:Trình Linh Tố trị thương Miêu Nhân Phượng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 46:Phiền lòng mà chẳng nỡ rời tay
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 47:Hai người giao kết nghĩa chi lan
Hồi 48:Hồ Thiếu Gia Trổ Tài Đoạt Đáng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 49:Hồ công tử trả kiếm lui binh
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 50:Đã thề nguyền hoạn nạn chẳng chia lìa
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 51:Những mối dư tình tại Thương Gia Bảo
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 52:Trả thù chồng hạ sát Thương công tử
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 53:Ngựa về chủ cũ, phụng tặng hiệp nữ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 54:Vào tửu lâu gặp lại quần hùng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 55:Giữa tiệc vui Thiên Nam xuất hiện
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 56:Viên Tử Y lại đoạt chưởng môn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 57:Viên Tử Y đả bại quần hào
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 58:Viên Tử Y tường thuật chuyện xưa
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 59:Phúc Khang An ám toán Hồ lang
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 60:Bọn thâm độc bắt con giết mẹ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 61:Tây Nhạc Hoa Quyền lựa chọn trưởng môn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 62:Hồ Phỉ lên đài đoạt chưởng môn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 63:Cơ Hiểu Phong kết giao Hồ Phỉ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 64:Trong tửu quán Hồ Phỉ gặp người quen
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 65:Hồ lang mạo hiểm đoạt hài nhi
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 66:Trình Linh Tố lắm mưu nhiều kế
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 67:Dùng ngự bôi đánh bẫy quần hùng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 68:Cuộc tranh dành bốn chiếc ngọc bôi
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 69:Anh em Nghê thị đoạt hài nhi
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 70:Văn Tuý Ông sợ quỷ chết người
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 71:Thang Bái mưu cao đoạt ngự bôi
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 72:Điền Quy Nông đại chiến Đồng Hoài Đạo
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 73:Điền Quy Nông đả bại quần hùng
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 74:Vô ảnh ngân châm cực kỳ hiểm độc
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 75:Hồ lang chém gãy Thục Đồng Côn
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 76:Viên Tử Y vu hãm Thang Bái
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 77:Trình Linh Tố diệu kế thoát hang hùm
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 78:Người đâu giống hệt Phúc Khang An
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 79:Hồ Phỉ đả bại thập bát cao thủ
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 80:Trình Linh Tố gặp Độc Thủ Thần Kiêu
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 81:Thử chất độc vào tay đệ tử
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 82:Trình Linh Tố xả thân cứu nghĩa huynh
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 83:Trên phần mộ, Nam Lan xuất hiện
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 84:Hồ thiếu gia bị địch bao vây
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
haotuyetnghi
Lớp trồi
Lớp trồi

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 2009-10-28
Age : 27

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum